Türkiye Cumhuriyeti
Zile Kaymakamlığı
Zile Hükümet Konağı Sakiler Mah. Amasya Cad. No:2    60400 - Zile / TOKAT
Telefon : 0 356 317 10 03

E-posta : zile@icisleri.gov.tr  

Facebook: T.C. ZİLE Kaymakamlığı

https://www.facebook.com/TC-Z%C4%B0LE-Kaymakaml%C4%B1%C4%9F%C4%B1-1697065977252022/?fref=ts